COVID-19 i lanci opskrbe – vijesti i upute

09:11 11/05/2020

Finsko Sveučilište Turku pokrenulo je u travnju 2020. online platformu COVID-19 Supply Chain Impact Update koja nudi informacije o utjecaju COVID-19 krize na opskrbne lance i transport roba.

Platforma svojim pouzdanim i neovisnim znanstvenim i stručnim materijalima nadopunjuje izvore informacija tijela javne vlasti, kao i stručnih udruženja i profesionalnih organizacija.

Kako bi sadržaj dostupan na platformi bio koncizan i aktualan, autori koriste kratke prezentacijske slajdove i tekstove u formi bloga. Osim izvještavanja o tjednim događajima, autori najavljuju i postupno uvođenje dubljih analiza.

Iza ovog iznimnog projekta stoji profesor logistike Lauri Ojala s timom stručnjaka u području logistike i upravljanja operacijama i opskrbnim lancima sa Ekonomskog fakulteta Sveučilišta Turku, a financiran je sredstvima Europske unije kroz suradnju s projektima ResQU2 i OIL SPILL.

Platforma COVID-19 Supply Chain Impact Update dostupna je na adresi: https://sites.utu.fi/covid-supply-chains/