Ana Kapetanović

Ana Kapetanović, dipl. iur. diplomirala je na Pravnom fakultetu u Zagrebu na temu Sporazuma o europskom zajedničkom zračnom prostoru (European Common Aviation Area – ECAA).

Do 2013. g. radila je za Croatia Airlines d.d. na poslovima specijalista za državne i međukompanijske poslove te korporativnog pravnika, a od 2015. godine je voditeljica Odjela zrakoplovnog prava i međunarodnih poslova u Hrvatskoj agenciji za civilno zrakoplovstvo gdje se bavi implementacijom propisa Europske unije koja se odnose na civilni zračni promet kao i izradom nacrta podzakonskih propisa.

Predstavnik je Republike Hrvatske u raznim radnim tijelima Europske unije iz područja civilnog zrakoplovstva, a od 2015. do 2017. godine u suradnji sa konzorcijem Austro Control GmbH radi i kao glavni pravni savjetnik na Twinning projektu “Legal approximation of the Georgian Civil Aviation regulations with EU standards’, čiji cilj je bio ojačati strukturu i kompetencije gruzijskih civilnih zrakoplovnih vlasti za usvajanje propisa Europske unije kako je utvrđeno Multilateralnim sporazumom o europskom zajedničkom zračnom prostoru između Gruzije i Europske unije te njezinih članica.

Dopredsjednica je Hrvatskog društva za transportno pravo i članica je Europske udruge za zračno pravo. Na Pravnom fakultetu u Zagrebu trenutno pohađa doktorski studij europskog prava.