Aktualno

Održana radionica „Pravna odgovornost špeditera i pitanja osiguranja“

Hrvatsko društvo za transportno pravo organiziralo je drugu po redu edukativnu radionicu u ciklusu „Kopneni prijevoz“ pod naslovom „Pravna odgovornost špeditera i pitanja osiguranja.“ Otvarajući širu temu odgovornosti prijevoznika za prijevoz robe cestom i željeznicom, ova je radionica bila posvećena uvijek aktualnoj, važnoj i vrlo kompleksnoj temi odgovornosti špeditera (otpremnika) iz ugovora o prijevozu.

Radionicu su vodile prof. dr. sc. Nikoleta Radionov, redovita profesorica na Katedri za pomorsko i općeprometno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i predsjednica HDTP, te Margita Selan Voglar, direktorica osiguranja transporta Zavarovalnice „Triglav“ iz Slovenije.

U dinamičnoj atmosferi i poticajnom okruženju stručnjaka iz industrije osiguranja, posrednika u osiguranju, špeditera, sudaca, odvjetnika i znanstvenika koji su sudjelovali u radu radionice, objašnjeni su uvjeti u kojima posluju moderni špediteri te analizirano pravo nekoliko pravnih sustava vezano uz odgovornost špeditera iz ugovora o špediciji, ali i ugovora o prijevozu.

Izlaganje prof. Nikolete Radionov

Prof. dr. sc. Radionov govorila je o novim poslovnim modelima špediterske i logističke djelatnosti, napose 4PL (fourth party logistics), te posebnostima ugovora o logistici u odnosu na klasične poslove špedicije te ulozi ove djelatnosti u modernom upravljanju lancem opskrbe. Osim toga, prof. Radionov objasnila je posljedice različitog pravnog uređenja ugovora o špediciji u različitim pravnim sustavima, te posljedicama nepostojanja jedinstvenog međunarodnog pravnog okvira za uređenje ove djelatnosti na odgovornost prijevoznika za štetu nastalu povredom ugovora o špediciji, ali ugovora o prijevozu kojega on ugovori.

Poznata stručnjakinja na području osiguranja transporta, Margita Selan Voglar iz Zavarovalnice „Triglav“ pobudila je velik interes polaznika svojim izlaganjem koje se fokusiralo na kompleksan problem osiguranja odgovornosti špeditera za štetu, popraćenom brojnim primjerima iz osigurateljne prakse, ali i usporedbom uvjeta osiguranja na tržištu.

Izlaganje Margite Selan Voglar

Selan Voglar je detaljno objasnila važne detalje vezane uz sklapanje ovog složenog ugovora o osiguranju profesionalne djelatnosti, s posebnim naglaskom na potrebu davanja pravovremenih i potpunih informacija vezanih uz poslovanje špeditera prije preuzimanja rizika od strane osiguratelja.

Brojni zanimljivi detalji vezani uz moderne uvjete nastanka različitih vrsta šteta kao posljedica obavljanja špediterskih djelatnosti i izvršenja ugovora o prijevozu, skladištenju i dr. za izvršenje kojih špediter snosi odgovornost otvaraju brojna pitanja i  probleme za njegovog osiguratelja odgovornosti.

Potaknuti provokativnim i pravno iznijansiranim primjerima, sudionici radionice zajedničkim su radom, raspravom i razmjenom znanja i iskustava saznali mnogo o ovoj vrlo kompleksnoj i uvijek aktualnoj pravnoj temi, ali i otvorili prostor za novu radionicu iz ciklusa koja će biti posvećena temi multimodalnog prijevoza, napose odgovornosti poduzetnika multimodalnog prijevoza.

Dobro došli na novu mrežnu stranicu HDTP-a!

Pred vama je nova web stranica Hrvatskog društva za transportno pravo koju smo pokrenuli u nastojanju da svim korisnicima, a posebice članovima Društva, pružimo jednostavan, učinkovit i brz pristup informacijama u području transportnog prava, te olakšamo i ubrzamo postupak prijave za članstvo u Društvu ili za sudjelovanje u radionicama, tribinama i savjetovanjima što ih HDTP…

Primajte novosti iz Društva

Želite li primati periodične obavijesti o aktivnostima Društva i novim sadržajima na web stranici HDTP-a, molimo Vas da se ovdje prijavite na mailing listu.

Propisi i ostali pravni izvori

Ovdje ćete pronaći pregled odabranih pravnih izvora u području glavnih grana transportnog prava na nacionalnoj, europskoj i  međunarodnoj razini. Obuhvaćena su sljedeća područja: Transport: općenito | Ceste | Željeznice | Zračni promet | Osiguranje transportnih rizika

EU i Katar postigli sporazum o zrakoplovstvu

Europska komisija i država Katar potvrdile se kako je, nakon uspješno okončanih pregovora,  4. ožujka 2019. iniciran postupak sklapanja sporazuma o zrakoplovstvu, prvog takvog sporazuma između EU-a i partnera iz zaljevske regije.

(više…)

Dobro došli na novu mrežnu stranicu HDTP-a!

Pred vama je nova web stranica Hrvatskog društva za
transportno pravo koju smo pokrenuli u nastojanju da svim korisnicima, a
posebice članovima Društva, pružimo jednostavan, učinkovit i brz pristup
informacijama u području transportnog prava, te olakšamo i ubrzamo postupak
prijave za članstvo u Društvu ili za sudjelovanje u radionicama, tribinama i
savjetovanjima što ih HDTP periodično organizira.

Stranica u svojem statičnom segmentu nudi nove sadržaje poput pregleda propisa i ostalih pravnih izvora u području transportnog prava obuhvaćajući opće izvore, te one koji se odnose na pojedine transportne grane (ceste, željeznice, zračni promet i osiguranje transportnih rizika). Tu je i pregled korisnih linkova koji vas vode na stranice domaćih, europskih i međunarodnih institucija aktivnih u području transporta. U rubrici Vijesti pronaći ćete članke o novim zakonodavnim inicijativama na nacionalnoj ili europskoj razini, kao i ostale vijesti vezane uz transportno pravo.

Za članove Društva rezervirana je rubrika s materijalima s ranije održanih radionica i savjetovanja, a za one koji žele postati članovi Društva dovoljno je ispuniti online pristupni obrazac i slijediti upute.

Članovi društva registracijom na novoj web stranici dobivaju uvid u sve podatke o svojemu članstvu, poput pogodnosti koje mogu koristiti u skladu s kategorijom članstva koju su odabrali, podatke o već iskorištenim pogodnostima, i td.

U rubrici Aktivnosti i projekti pronaći ćete pregled već održanih radionica, tribina, savjetovanja, ali i najavu planiranih događanja s mogućnošću online prijave za sudjelovanje. Ukoliko nam pak želite predložiti temu za neku od naših budućih radionica, tribina ili savjetovanja, pozivamo vas da ispunite  online obrazac koji je dostupan na nekoliko mjesta na novoj stranici.   

Nadamo se da ćete rado koristiti sadržaje i mogućnosti što
ih nudi nova web stranica Društva, a mi ćemo svakako nastaviti raditi na
njezinoj kvaliteti.

Jednostavnija upotreba digitalnih informacija o prijevozu tereta

Vijeće Europske unije postiglo je 6. lipnja 2019. dogovor o prijedlogu Europske komisije kojim se planira uspostaviti ujednačen pravni okvir za uporabu elektroničkih informacija o prijevozu tereta u svim vrstama prijevoza. Taj bi korak trebao povećati učinkovitost prometnog sektora, ponajprije stoga što će poduzetnicima koji djeluju u tom gospodarskom segmentu biti omogućena dostava podataka i dokumenta vezanih uz prijevoz u elektroničkom obliku.

U skladu s općim pristupom Vijeća od svih će se relevantnih javnih tijela zahtijevati da prihvate elektronički dostavljene informacije, pri čemu će poduzeća koja to žele informacije i dalje moći dostavljati u papirnatom obliku.

U roku od tri godine nakon stupanja na snagu novih propisa Komisija će donijeti zajedničke tehničke specifikacije kako bi osigurala interoperabilnost različitih informatičkih sustava i rješenja koja se upotrebljavaju za razmjenu informacija o prijevozu tereta. Tim će se specifikacijama utvrditi i zajednički postupci i detaljna pravila za pristup informacijama te njihovu obradu od strane nadležnih tijela kako bi se osigurala jedinstvena primjena propisa.

Trenutačno većina poduzeća za prijevoz tereta i drugih dionika u prijevoznom poslovanju upotrebljava papirnate dokumente. Glavna prepreka široj upotrebi digitalnih prijevoznih isprava prilično je nizak i promjenjiv stupanj u kojem različita tijela prihvaćaju digitalne dokumente. Ne postoji usklađen pravni okvir, a upotrebljava se velik broj različitih neinteroperabilnih informatičkih sustava za razmjenu informacija.

Vijeće je u tekst koji je sastavila Komisija unijelo niz
pojašnjenja, na primjer u pogledu opsega, zahtjeva i odgovornosti svih
uključenih strana. Pojednostavljene su odgovornosti država članica u vezi s
praćenjem i izvješćivanjem te je prijelazno razdoblje produljeno s četiri na
šest godina.

Tekst koji je danas odobren predstavlja stajalište Vijeća u
pogledu pregovora s Europskim parlamentom. Konačni tekst morat će odobriti Vijeće
i Parlament.

Više:

Osvrt na radionicu o zaštiti podataka i upravljanju kibernetičkim rizicima u transportnoj industriji

Dana 17. svibnja 2019. u Hrvatskom uredu za osiguranje održana je radionica na temu “Zaštita podataka i upravljanje kibernetičkim rizicima u transportnoj industriji” u organizaciji Hrvatskog društva za transportno pravo. Na radionici su sudjelovali domaći i strani stručnjaci iz područja informacijske sigurnosti, predstavnici osiguravajućih društava, transportnog sektora te pravnici specijalizirani za transportno pravo.

Nakon uvodnog govora dr. sc. Nikolete Radionov, profesorice s Pravnog fakulteta u Zagrebu i g. Hrvoja Paukovića , direktora Hrvatskog ureda za osiguranje, prvo izlaganje održala je Danijela Simeunović, odvjetnica i partnerica u Odvjetničkom društvu Kovačević Prpić Simeunović d.o.o., na temu Opće uredbe za zaštitu osobnih podataka. U izlaganju je dan opći pregled navedene Uredbe, njezino polje primjene, osnovni pojmovi koji se u njoj susreću te izazovi koji se susreću u praksi u pogledu njezine primjene. Prvo je izlaganje bio dobar uvod u ostatak radionice.

Uslijedilo je izlaganje pravnika Gordana Gardašanića, višeg specijalista za osiguranje i pravne poslove u Croatia osiguranju d.d., koji je objasnio pojam kibernetičkog kriminala, njegov povijesni razvoj počevši od 80-ih godina prošlog stoljeća te probleme koje donosi suvremena tehologija.

Nastavno na temu kibernetičkog kriminala, dr. sc. Daniel Bara,  poslovni savjetnik za financijsku industriju i usklađenje s GDPR regulativom u BCC Services društvu i svjetski prepoznat stručnjak, ukazao je na nedostatak svijesti o cyber sigurnosti kroz prikaz velikog broja slučajeva proboja sigurnosne infrastrukture u raznim granama transportnog sektora. Nadalje, naglasio je  potrebu ulaganja u tehnologiju i ljudske resurse, podizanjem razine svijesti o opasnosti koje sa sobom donosi nova tehnologija.

Radionicu je zatvorila mr. sc. Katarina Sunara, direktorica pomorskih i transportnih osiguranja u Ano d.o.o. za brokerske poslove u osiguranju i reosiguranju, izlaganjem o cyber rizicima u kontekstu osiguranja, razvoju cyber osiguranja i osiguranja, procjeni cyber rizika te opsegu pokrića. U izlaganju je ukazala na nisku razinu svijesti u Hrvatskoj za potrebom pribavljanja polica cyber osiguranja, i na činjenicu da ih hrvatska osiguravajuća društva nisu još razvila.

Primajte novosti iz Društva

Želite li primati periodične obavijesti o aktivnostima Društva i novim sadržajima na web stranici HDTP-a, molimo Vas da se ovdje prijavite na mailing listu.

Ana Kapetanović

Ana Kapetanović, dipl. iur. diplomirala je na Pravnom fakultetu u Zagrebu na temu Sporazuma o europskom zajedničkom zračnom prostoru (European Common Aviation Area – ECAA).

(više…)

Iva Savić

Iva Savić docentica je na Katedri za pomorsko i općeprometno pravo na Pravnom fakultetu u Zagrebu, na kojem je diplomirala 2006., te doktorirala 2014. godine na temu sveobuhvatnih ugovora o zračnom prometu između Europske unije i trećih država.

(više…)

Nikola Popović

Nikola Popović rođen je u Zagrebu 1971. gdje je završio osnovno i gimnazijsko obrazovanje. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Kao stipendist Vlade Republike Hrvatske magistrirao je pravo Europske unije na College of Europe, Bruges.

(više…)

Jasenko Marin

Prof.dr.sc. Jasenko Marin predaje kolegije iz prava osiguranja i transportnog prava na diplomskim i poslijediplomskim studijima Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

(više…)