Znanstveni skup “Pomorsko imovinsko pravo i pravo osiguranja – in memoriam prof. dr. sc. Drago Pavić“

15:33 05/12/2023
Prijava je završena
 • 15/12/2023 09:00 - 15/12/2023 17:40
 • Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Dvorana Knjižnice Trg Josipa Jurja Strossmayera 14, Zagreb

Jadranski zavod HAZU organizira u suradnji s Hrvatskim društvom za pomorsko pravo, Pomorskim fakultetom Sveučilišta u Splitu, Hrvatskim društvom za transportno pravo i Hrvatskom udrugom za pravo osiguranja znanstveni skup pod nazivom “Pomorsko imovinsko pravo i pravo osiguranja – in memoriam prof. dr. sc. Drago Pavić“.

Skup će se održati u petak, 15. prosinca 2023. godine u dvorani Knjižnice Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu, a posvećen je nedavno preminulom prof. dr. sc. Dragi Paviću, vodećem hrvatskom znanstveniku, stručnjaku i piscu u području prava pomorskog osiguranja.

9:00 – 9:30

 

Uvodne riječi organizatora i suorganizatora

 • Akademik Jakša Barbić (Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Jadranski zavod)
 • Prof. dr. sc. Pero Vidan (Pomorski fakultet Sveučilišta u Splitu)
 • Naslovni izv. prof. dr. sc. Gordan Stanković (Hrvatsko društvo za pomorsko pravo)
 • Prof. dr. sc. Nikoleta Radionov Karlović (Hrvatsko društvo za transportno pravo) Mr. sc. Hrvoje Pauković (Hrvatska udruga za pravo osiguranja)
 • Prof. dr. sc. Ranka Petrinović (Pomorski fakultet Sveučilišta u Splitu)
9:30 – 10:45

 

IZLAGANJA

Moderator: akademik Jakša Barbić

 • Prof. dr. sc. Jasenko Marin (Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu), Obvezno osiguranje od odgovornosti organizatora paket-aranžmana

 

 • Dr. sc. Vesna Skorupan Wolff (Jadranski zavod Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti), Polje primjene pojedinih sustava odgovornosti za štetu zbog smrti ili tjelesnih ozljeda kupača i drugih osoba u moru

 

 • Naslovni izv. prof. dr. sc. Gordan Stanković (Odvjetničko društvo Vukić & Partneri d.o.o.),
  Naslovna izv. prof. dr. sc. Adriana Vincenca Padovan (Jadranski zavod Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti), Početak i trajanje roka zastare za odštetne tražbine osiguratelja prema trećoj odgovornoj osobi – može li drukčije?

 

 • Rasprava
10:45 – 11:00 Pauza
11:00 – 12:15

 

Moderatorica: dr. sc. Vesna Skorupan Wolff

 • Prof. dr. sc. Dorotea Ćorić (Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet)
  Izv. prof. dr. sc. Iva Tuhtan Grgić (Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet)
  Sudar brodova – tko je odgovoran za štetu prema hrvatskom pravu?

 

 • Dr. sc. Božena Bulum (Jadranski zavod Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti)
  Ksenija Ostojić, mag. iur. (Tankerska plovidba d.d.)
  Oporezivanja brodarskih trgovačkih društava i lučkih uprava prema hrvatskom pravu i pravu Europske unije

 

 • Prof. dr. sc. Željka Primorac (Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu), Europska pravna ishodišta izvršenja obveze prebrojavanja i prijave podataka o putnicima i članovima posade broda
 • Rasprava
12:15 – 14:00 Pauza za ručak
14:00 – 15:35

 

Moderatorica: dr. sc. Božena Bulum

 • Prof. dr. sc. Ivana Kunda (Sveučilište u Rijeci, Pravni fakultet), Prijedlog noveliranja odredbi Pomorskog zakonika o međunarodnom privatnom pravu

 

 • Dr. sc. Vesna Polić Foglar (gbf Attorneys-at-law Ltd, Zürich), Odgovornost za opasnost od zakašnjenja u prijevozu robe morem

 

 • Izv. prof. dr. sc. Igor Vio (Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet), Autonomni brodovi – aspekti pomorskog osiguranja

 

 • Izv. prof. dr. sc. Mihael Mišo Mudrić (Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu), Potreba adekvatnog osiguranja za brodove opremljene naprednim sustavima za ispomoć u navigaciji

 

 • Rasprava
15:35 – 15:50 Pauza
15:50 – 17:25

 

Moderatorica: dr. sc. Adriana Vincenca Padovan

 • Prof. dr. sc. Nikoleta Radionov Karlović (Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu), Osiguranje odgovornosti prijevoznika u željezničkom prijevozu – otvorena pitanja

 

 • Dr. sc. Srđan Šimac (Visoki trgovački sud Republike Hrvatske), Prednosti medijacije u pomorskim sporovima i sporovima iz pomorskog osiguranja

 

 • Ines Bezić, mag. iur. (Adriatic Croatia International Club, za djelatnost marina d.d.), Osiguranje odgovornosti marine – pogled iz prakse

 

 • Dr. sc. Miho Baće (Pomorski odjel Sveučilišta u Dubrovniku)
  Izv. prof. dr. sc. Nikola Mandić (Pomorski fakultet Sveučilišta u Splitu)
  Stvarnopravni elementi ugovora o zakupu u kontekstu različitostis ugovorom o poslovnoj suradnji iz Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama u lukama nautičkog turizma

 

 • Rasprava
17:25 – 17:40 Zatvaranje skupa

Znanstveni skup posvećen je nedavno preminulom prof. dr. sc. Dragi Paviću. Profesor Pavić bio je vodeći hrvatski znanstvenik, stručnjak i pisac u području prava pomorskog osiguranja te autor brojnih knjiga iz područja pomorskog imovinskog prava. Diplomirao je 1964. godine na Pravnom fakultetu u Splitu, a doktorirao 1978. godine na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Radio je u školstvu (1952. – 1965.) i gospodarstvu (1965. – 1996.). Od 1986. do 2004. godine predavao je na Pomorskom fakultetu u Splitu, a bio je i njegov dekan (1997. – 2004.). Bio je dugogodišnji blizak suradnik Jadranskog zavoda, jedan od urednika časopisa Poredbeno pomorsko pravo, recenzent i autor brojnih radova objavljenih u samom časopisu.

Za sudjelovanje na skupu prijavljeno je četrnaest izlaganja koja će održati eminentni domaći znanstvenici i pravni eksperti iz područja pomorskog prava i prava osiguranja. Svim zainteresiranim autorima omogućena je objava radova sa znanstvenog skupa u posebnom tematskom broju časopisa Poredbeno pomorsko pravo koji će biti tiskan tijekom 2024. godine.

Knjižica sažetaka s programom znanstvenog skupa dostupna je OVDJE.

Sve dodatne informacije pratite na stranicama Jadranskog zavoda HAZU.