2021. – Europska godina željeznice

12:15 25/06/2020

Vijeće EU-a podržalo je 24. lipnja 2020. inicijativu da se 2021. godina proglasi Europskom godinom željeznice u okviru koje će biti organiziran niz događanja, kao i javna kampanja radi promicanja veće uporabe upravo te vrste prijevoza putnika i robâ.  Odbor stalnih predstavnika (COREPER) odobrio je mandat za početak pregovora o prijedlogu čiji je cilj promicanje željeznice kao zelenog, sigurnog i inovativnog transportnog sredstva i ključnog elementa u prijelazu na održivu i pametnu mobilnost.

Željeznica koja je ekološki prihvatljiva i energetski učinkovita, igrat će ključnu ulogu u ostvarenju cilja da Europska unija postane klimatski neutralna do 2050. godine. Kriza COVID-19 pokazala je kako u izvanrednim okolnostima željeznički prijevoz može olakšati opskrbu osnovnim robama kao što su medicinski uređaji, hrana i gorivo.

U tekstu svog stajališta o ovoj inicijativi Vijeće kao važne teme u okviru Godine željeznice ističe ulogu željeznicâ u mobilnosti od početne do krajnje točke, pitanje povećanja kapaciteta željezničke infrastrukture i informiranja putnika o njihovim pravima, te omogućavanje kupovine na jednom mjestu putničkih karata za cijelo putovanje, uključujući presjedanja.

Vijeće je zadužilo Komisiju da razmotri mogućnost izrade studije izvodljivosti za stvaranje Europske oznake za promicanje prijevoza robe željeznicom. Takva bi oznaka potaknula i poduzeća da pri prijevozu robe koriste željeznicu.

Kako bi ocjena ostvarenih rezultata provedbe Europske godine željeznice bila što preciznija, Vijeće je obvezalo Komisiju da pri izradi izvješća o Europskoj godini željeznica koristi ključne pokazatelje uspješnosti.

Mandat dogovoren danas (24. lipnja 2020.) omogućuje nadolazećem njemačkom predsjedništvu da započne pregovore s Europskim parlamentom o konačnom tekstu.

Pozadina ove inicijative

Promet čini četvrtinu emisija stakleničkih plinova u EU, a emisije iz prometa i dalje rastu. Da bi se postigao cilj klimatske neutralnosti do 2050. godine – kako je istaknuto u Europskom zelenom planu i odobreno od strane Europskog vijeća – emisije u prometu moraju se smanjiti za 90%.

Željeznica emitira daleko manje ugljičnog dioksida nego ekvivalentno putovanje cestom ili zrakom, te je jedini način prijevoza koji kontinuirano od 1990. godine smanjuje svoje emisije stakleničkih plinova.

Trenutno se 75% kopnenog prijevoza roba odvija cestom.

Više: