Brkić: Utjecaj ilegalnih migracija na tranzitni teretni promet željeznicom u Republici Hrvatskoj

  • Sažetak izlaganja

    Ulaskom Republike Hrvatske u EU liberalizirano je pružanje usluga u teretnom željezničkom prometu. S obzirom na trajanje procedura oko izdavanja dozvole i sigurnosnih rješenja za obavljanje željezničkog prijevoza, novoregistrirani prijevoznici počeli su s produkcijom tijekom 2014. godine. Tržišni udjel novih prijevoznika u 2014. bio je vrlo mali. Već 2015. godine tržišni udio se povećao, no tijekom rujna 2015. došlo je do znatnijih poremećaja u tertenom prijevozu zbog izbjegličkog vala tijekom kojeg je oko 500.000 izbjeglica prešlo preko Hrvatske.

    Jedan dio migranata prevezen je organizirano vlakovima od Tovarnika do granice s Mađarskom, odnosno Slovenijom  zbog čega je svakodnevno dolazilo do poremećaja u teretnom prijevozu između Hrvatske i Mađarske te Slovenije tako što je prijelaz teretnih vlakova bio moguć u dva do tri vremenska intervala po dva sata dnevno. To je za posljedicu imalo dugotrajna čekanja teretnih vlakova na prijelaz iz Hrvatske i obrnuto. 

    Nakon dvomjesečne krize situacija se normalizirala, no nakon toga uvedena je praksa rigoroznih kontrola vlakova u kolodvoru Tovarnik na ulasku u Hrvatsku te u pograničnim kolodvorima Gyekenyes u Mađarskoj te Dobova u Sloveniji. Za željezničke prijevoznike u Hrvatskoj takva praksa znači produljenje tranzitnih vremena i dodatne troškove zbog povećanja radnih sati osoblja te nepotrebnog zadržavanja lokomotiva na vlakovima. Iz tih razloga neki prijevozi su izgubljeni, a također je smanjena konkurentnost kod pribavljanja novih prijevoza.