PLAN EDUKATIVNIH RADIONICA U 2018.

CIKLUS: PRAVO KOPNENOG PRIJEVOZA

  1. Radionica: UGOVOR O PRIJEVOZU ROBE CESTOM I ŽELJEZNICOM

Ciklus radionica HDTP o kopnenom prijevozu otvaramo radionicom koja će polaznicima pružiti informacije o propisima koji uređuju pitanje ugovora o domaćem i međunarodnom prijevozu robe cestom i željeznicom, kao i problemima koji iz toga proizlaze u domaćoj i međunarodnoj sudskoj praksi i rješenju istih. Na radionici ćemo obraditi osnovne karakteristike ugovora o prijevozu i moderne promjene u tom području, bitne elemente ugovora, stranke ugovora, i njegovo sklapanje. Objasnit ćemo također ulogu teretnog lista i pitanja povezana s prijevoznom dokumentacijom, a sve to na temelju primjera iz prakse. Ovom radionicom na taj način „mapiramo“ područje i stvaramo temelj za obradu specifičnih pitanja kojima će se baviti iduće radionice iz ciklusa kopnenog prijevoza.

Radionica je namijenjena cestovnim i željezničkim prijevoznicima robe, osigurateljima profesionalne odgovornosti prijevoznika i karga, sucima, odvjetnicima, špediterima i svima koji se u svom radu susreću s ugovorima o prijevozu robe kopnom.

  1. Radionica: ODGOVORNOST CESTOVNOG I ŽELJEZNIČKOG PRIJEVOZNIKA ZA ŠTETE NA ROBI

Druga radionica u ciklusu uvest će polaznika u složene probleme ugovorne odgovornosti prijevoznika za štetu temeljem ugovora o prijevozu robe cestom i željeznicom. Tko odgovara naručitelju prijevoza za štetu na robi: prijevoznik, špediter, osiguratelj robe ili osiguratelj profesionalne odgovornosti prijevoznika? Odgovara li prijevoznik za štetu ako je roba osigurana u prijevozu? Ovisi li postojanje odgovornosti za štetu o postojanju krivnje na strani prijevoznika ili ne? Može li se prijevoznik osloboditi odgovornosti i ako da, u kojim slučajevima? Što je konkretno potrebno učiniti u sudskom sporu kako bi se osigurali dokazi potrebni za oslobođenje od odgovornosti? Koja je razlika u odgovornosti prijevoznika za štetu u domaćem prijevozu, od one u međunarodnom? Na ova i brojna druga pitanja odgovoriti ćemo na ovoj radionici koja će biti bogato potkrijepljena domaćim i stranim primjerima iz prakse.

Radionica je namijenjena cestovnim i željezničkim prijevoznicima robe, osigurateljima profesionalne odgovornosti prijevoznika i karga, sucima, odvjetnicima, špediterima i svima koje zanima problematika ugovorne odgovornosti kopnenog prijevoznika.

  1. Radionica: NOVO UREĐENJE PRAVA PUTNIKA U CESTOVNOM PRIJEVOZU U EU I ODGOVORNOST PRIJEVOZNIKA

Radionica je posvećena aktualnom pitanju uređenja odgovornosti cestovnog prijevoznika za štete nastale putnicima u cestovnom prijevozu s posebnim naglaskom na osigurateljno pokriće te odgovornosti. Analizirat će se problematika odgovornosti cestovnog prijevoznika iz ugovora o prijevozu putnika i prtljage kao i s tim povezano pitanje definiranja prava i obveza osiguratelja te prijevoznikove odgovornosti. Pri tome će se analizirati svi relevantni izvori prava, kako oni na međunarodnoj razini (Konvencija o ugovoru o međunarodnome cestovnom prijevozu putnika i prtljage – CVR), tako i izvori prava EU (Uredba 181/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. godine o pravima putnika u prijevozu autobusima) te hrvatska nacionalna regulativa (Zakon o obveznim odnosima, Zakon o obveznim osiguranjima u prometu i dr.), uključujući i relevantnu sudsku praksu.

U tom kontekstu će se definirati bitna obilježja rizika obavljanja djelatnosti cestovnog putničkog prijevoza; utvrditi u kojoj mjeri trenutno pokriće koje hrvatski osiguratelji uobičajeno pružaju cestovnim putničkim prijevoznicima doista pokriva različite vrste odštetne odgovornosti tih prijevoznika i odgovoriti na pitanje ima li potrebe i mogućnosti za mijenjanje aktualnih uvjeta osiguranja te odgovornosti, odnosno za kreiranje i stavljanje na tržište nove/proširene osigurateljne usluge na tom području.

Radionica je namijenjena cestovnim prijevoznicima, osigurateljnoj industriji, sucima, odvjetnicima, i svima koji se u svom radu susreću s ugovorima o prijevozu putnika cestom.

OSTALA PODRUČJA TRANSPORTNOG PRAVA

  1. RADIONICA: BESPILOTNI ZRAKOPLOVI

Kako bismo Vas pobliže upoznali sa zakonodavnim promjenama koje uskoro dolaze u ovom novom, dinamičnom području zračnog prometa, u okviru radionice bavit ćemo se prvenstveno zakonodavstvom koje uređuje materiju bespilotnih zrakoplova (dronova), i to : međunarodnim standardima, prijedlogom Uredbe Europske Unije i nacionalnim propisima koji uređuju sigurno izvođenje operacija bespilotnim zrakoplovima i prijavljivanje događaja u cilju podizanja sigurnosti. Upoznat ćemo se sa postupkom procjene sigurnosti rizika i raznim kampanjama podizanja svijesti. Osim sigurnosnih propisa, posvetit ćemo se pitanjima i problemima osiguranja bespilotnih zrakoplova.

Radionica je namijenjena rukovateljima bespilotnih zrakoplova, osiguravateljima sudionika zračne industrije, aerodromima, pružateljima usluga u zračnoj plovidbi, ali i široj publici koja ima interesa za ovu aktualnu temu.

  1. RADIONICA: JUST CULTURE (KULTURA PRAVIČNOSTI)

U zračnom prometu just culture (kultura pravičnosti) podrazumijeva poticanje svih sudionika u zračnom prijevozu, a posebice onih „na terenu” (pilota, kontrolora, mehaničara i drugog aerodromskog osoblja) da nadležnom tijelu prijavljuju događaje koji su mogli ili jesu ugrozili sigurnost zračnog prometa. Radi što većeg ostvarenja kulture pravičnosti tim se „izvjestiteljima” jamči da neće biti kažnjavani ukoliko je propust bio u skladu sa njihovim iskustvom i osposobljenošću, uz iznimku „krajnje nepažnje, voljne povrede i destruktivnih postupaka” koji se neće tolerirati.

Budući da se različiti sudionici zrakoplovne industrije i kreatori propisa u praksi razilaze u svojim poimanjima ovog pojma, što se odražava i na primjenu koncepta u praksi, na radionici ćemo raščlaniti i jasno artikulirati značenje i primjenu ovog instituta u kontekstu nacionalnog i EU zakonodavstva, koristeći se raznim primjerima iz europske prakse.

Radionica je namijenjena zračnim prijevoznicima, zračnim lukama, kontroli zračne plovidbe, osigurateljima, ali i predstavnicima drugih grana prijevoza te pravnicima koji se bave radnim i kaznenim pravom.

  1. RADIONICA: UTJECAJ NOVE DIREKTIVE EU O PAKET ARANŽMANIMA NA PODUZETNIKE UKLJUČENE U PRUŽANJE USLUGA PRIJEVOZA I TRANSPORTNOG OSIGURANJA

Radionica je posvećena novoj Direktivi (EU) 2015/2302 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o putovanjima u paket aranžmanima i povezanim putnim aranžmanima, koja mora biti transponirana u nacionalna zakonodavstva država članica EU do 1. siječnja 2018 te će se primjenjivat od 1. srpnja 2018. Implementacija navedene direktive u Republici Hrvatskoj provest će se donošenjem novog Zakona o pružanju usluga u turizmu, čiji prijedlog se trenutno nalazi u zakonodavnom postupku.

S obzirom da ova Direktiva u nekim aspektima bitno mijenja i proširuje pojam paket aranžmana te unosi značajne novine u pogledu prava i obaveza turističkih agencija ali i prijevoznika i osiguratelja, u okviru radionice naglasit će se novine koje ta Direktiva donosi, a koje su sadržane u Prijedlogu Zakona o pružanju usluga u turizmu. Na radionici ćemo također objasniti kako te novine utječu na prava i obveze dionika koji djeluju na transportno-osigurateljnom tržištu, te ćemo analizirati primjere implementacije Direktive u drugim državama članicama EU i osvrnuti se na moguće izazove do kojih može doći u njezinoj praktičnoj primjeni.

Radionica je namijenjena prijevoznicima u svim granama prometa, turističkim agencijama i osigurateljima.

Prosječna cijena radionice, koja će pored predavanja uključivati materijale za polaznike, ručak i piće u pauzi, te diplomu za pohađanje ciklusa radionica, iznosit će 700kn. Za naše članove osigurali smo popust na iznos kotizacija, a za edukaciju većeg broja zaposlenika nudimo mogućnost kupnja paketa radionica i druge pogodnosti. Za više informacija pišite nam na isavic@hdtp.eu