Bosiljko Zlopaša

  • Kratki životopis

    Bosiljko Zlopaša rođen je 1. siječnja 1966. godine. Magistrirao je 2009. godine na poslijediplomskom studiju na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na temu „Utjecaj carinskih procedura na lance opskrbe i konkurentnost hrvatskog gospodarstva“. Posljednjih 27 godina zaposlen je u carinskoj službi RH. Od 2011. godine na poziciji je pomoćnika ravnatelja Carinske uprave RH. Među ostalim, od 1996. do 2001. bio je predstojnik carinske ispostave Bregana, a od 2001. do 2005. predstojnik Carinske ispostave Jankomir.

    Autor je niza stručnih tekstova iz područja carinskih propisa i njihove primjene, te koautor  knjige “Carinske procedure i usklađivanje s europskim carinskim sustavom”, Šeničnjak, S., Šoštarić, B. i  Zlopaša, B., Zagreb : Poslovni zbornik d.o.o., 2008.

    Bosiljko Zlopaša predstavnik je CURH-a u stručnim odborima i tijelima Europske komisije u području carine.