Iva Savić

Iva Savić docentica je na Katedri za pomorsko i općeprometno pravo na Pravnom fakultetu u Zagrebu, na kojem je diplomirala 2006., te doktorirala 2014. godine na temu sveobuhvatnih ugovora o zračnom prometu između Europske unije i trećih država.

Tajnica je i članica Upravnog odbora Hrvatskog društva za transportno pravo, te članica više strukovnih udruga u zemlji i inozemstvu. Docentica Savić na matičnom fakultetu na dodiplomskoj razini predaje kolegije iz područja pomorskog i zračnog prometa te prometnog prava EU.

Redovito objavljuje u domaćim i stranim stručnim časopisima te aktivno sudjeluje na transportnopravnim konferencijama u zemlji i inozemstvu.