ŠTO ČINI INTERESANTNIM BUGARSKO PREDSJEDANJE EUROPSKOM UNIJOM

 • Written by gordan
 • 5. veljače 2018. at 14:55
 • 0
 • Bugarska je navela niz ciljeva i prilično ambiciozno krenula u predsjedanje Europskom Unijom. Njezin primarni cilj čitajući između redova je postati lider na Balkanu, a to proizlazi iz dugotrajnog povijesnog procesa sa Srbijom. Međutim da ne ulazimo u detaljne analize, planove, summite koji će biti organizirani i ostalo u ovom kratkom pregledu osvrnut ćemo se na onaj dio programa što je Bugarska obećala napraviti u transportnom pravu za vrijeme svog predsjedanja unijom.

  Bugari su transportno pravo podijelili na kopneni prijevoz, zračni prijevoz i pomorske i unutarnje plovne putove.

  Kopneni prijevoz podijeljen je na cestovni i željeznički promet, a u istom poglavlju govori se i o intermodalnom prijevozu.

  U cestovnom prometu Bugari su definirali najviše ciljeva koje namjeravaju pokrenuti, odnosno ubrzati započete procese. Njihovi su prijedlozi u cestovnom prometu: odrediti razdoblje odmora vozača i vezu s tahografom, interoperabilnost elektroničke naplate cestarina, problematika statusa unajmljenih vozila, Direktiva o Eurovinjeti i konačno postavljanje upravljačkih programa.

   

  U željezničkom prometu kao prioritet je postavljeno pravo putnika u prijevozu željeznicom.

  ERTMS (European Rail Train Management System) ima za cilj zamijeniti različite nacionalne upravljačke i zapovjedne sustave vlaka u Europi. Implementacija ERTMS-a omogućit će stvaranje besprijekornog europskog željezničkog sustava i povećati konkurentnost europske željeznice.

  Nastavno na cestovni i željeznički promet stavlja se poseban naglasak na intermodalni prijevoz. U intermodalnom prijevozu treba definirati zajednička prava određenih vrsta kombiniranog prijevoza robe između država članica.

  U zrakoplovnom transportu pod posebnim povećalom nalazit će se zaštita tržišnog natjecanja u EU i sklapanje ugovora sa zrakoplovnim prijevoznicima iz trećih zemalja koje nisu članice EU.

  Posljednje, što je navedeno u programu transporta su luke i ostali prihvatni centri za plovila i na moru i unutarnjim plovnim putevima. Ovo je sastavni dio Direktive o lukama I prihvatnim centrima.

  Ovo je vrlo ambiciozan plan za šest mjeseci predsjedanja, ali nadamo se da će Bugarska bar otvoriti neka pitanja koja su od izuzetne važnosti za regiju.   

 

Leave a Reply

 

Your email address will not be published. Required fields are marked *