Radionica: Zaštita podataka i upravljanje kibernetičkim rizicima u transportnoj industriji

 • Hrvatsko društvo za transportno pravo organizira radionicu pod nazivom „Zaštita podataka i upravljanje kibernetičkim rizicima u transportnoj industriji“. Radionica će se održati 17. 5. 2019. (petak), u prostorijama HUO-a, Martićeva 71/I, s početkom u 9.30 sati.

  Radionica je posvećena pitanju obrade osobnih i povjerljivih podataka na digitalnim platformama u transportnom sektoru, s posebnim naglaskom na regulativu u području zaštite osobnih podataka, kibernetičke rizike i zaštitu poslovanja od istih rizika odgovarajućom tehničkom zaštitom i ugovaranjem odgovarajuće police cyber osiguranja.

  Koje su nove obveze prijevoznika u odnosu na odredbe Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (GDPR) i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka? Kakav učinak ima nova regulativu za zaštitu osobnih podataka u poslovanju prijevoznika? Kako koristiti aplikacije i elektronske dokumente u prijevozu? Zašto je transportni sektor zanimljiv „cyber kriminalcima“? Koji su to kibernetički rizici u transportnoj industriji? Zašto je transportni sektor posebno ranjiv na kibernetičke rizike? Kako zaštiti poslovanje s tehničkog aspekta? U kojoj mjeri  cyber polica osiguranja štiti poslovanje i koje rizike pokriva? Jesu li cyber osiguranjem pokrivene GDPR kazne?

  Na ta i brojna druga pitanja vezana za zaštitu osobnih podataka, kibernetičke rizike i posljedice ostvarenja kibernetičkih rizika u transportnom sektoru pokušat ćemo odgovoriti na ovoj radionici.

  Radionica je namijenjena poduzetnicima i djelatnicima iz transportnog sektora, djelatnicima osigurateljne industrije, odvjetnicama, sucima kao i svima onima koje zanima problematika obrade i zaštite osobnih podataka.

  Prijave za sudjelovanje u radionici primamo na e-mail info@hdtp.eu

  Rok za prijavu je 13. svibnja 2019.

  Cijena: 850 kn (u cijenu su uključeni: predavanja, materijali i literatura uz predavanja, ručak i osvježenje u stankama. Članovi HDTP-a imaju pravo na pogodnosti prilikom prijave. Detaljnije o svojim pravima pročitajte ovdje ili nam se javite na info@hdtp.eu )

   

  Predavači:

  Ana Vrsaljko Metelko, dipl. iur., odvjetnica i partnerica u odvjetničkom društvu Žurić i Partneri d.o.o

  Danijela Simeunović, dipl.iur., odvjetnica iz Zagreba i partnerica u odvjetničkom društvu Kovačević Prpić Simeunović d.o.o. 

  Gordan Gardašanić, dipl.iur., viši specijalist za osiguranje i pravne poslove u Croatia osiguranje d.d. 

  Dr. sc. Daniel Bara, poslovni savjetnik za financijsku industriju i usklađenje s GDPR regulativom u BCC Services društvu. 

  Mr. sc. Katarina Sunara, direktorica pomorskih i transportnih osiguranja u Ano d.o.o. 

   

 

Leave a Reply

 

Your email address will not be published. Required fields are marked *