Radionica: Utjecaj nove direktive EU o paket aranžmanima na poduzetnike uključene u pružanje usluga putovanja i transportnog osiguranja

 • Hrvatsko društvo za transportno pravo (HDTP) organizira u suradnji s Hrvatskim uredom za osiguranje (HUO) radionicu pod nazivom „Utjecaj nove direktive EU o paket aranžmanima na poduzetnike uključene u pružanje usluga putovanja i transportnog osiguranja“.

  Radionica će se održati u ponedjeljak, 1. listopada 2018., s početkom u 10 sati, u Martićevoj 71/I, Zagreb (prostorije HUO-a).

  Radionica je posvećena Direktivi (EU) 2015/2302 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o putovanjima u paket aranžmanima i povezanim putnim aranžmanima, koja je u hrvatsko pravo transponirana Zakonom o pružanju usluga u turizmu (ZPUT). Njegove, za ovu temu najznačajnije odredbe, započele su se primjenjivati 1. srpnja 2018.

  Navedena direktiva, odnosno ZPUT, u nekim aspektima bitno mijenjaju i proširuju dosadašnji pojam paket aranžmana i unose značajne novine u pogledu prava i obaveza turističkih agencija, prijevoznika, osiguratelja i drugih tržišnih dionika s jedne strane, odnosno putnika kao potrošača/korisnika tih usluga s druge strane.

  Imajući navedeno u vidu, na radionici će se naglasiti promjene koje ti propisi donose u odnosu na razdoblje prije početka njihove primjene.  Posebno će se pojasniti i utjecaj nove regulative na osiguranje poduzetnika i putnika od rizika nastanka štetnih posljedica povezanih s pružanjem i korištenjem ovih usluga.

   

  Program radionice:

   

  9.30-10.00 – REGISTRACIJA

  10.00-10.15 – POZDRAVNA RIJEČ – PREDSJEDNICA/TAJNICA HDTP-a

  10-15-11.00 – Prof.dr.sc. Jasenko Marin, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

  PRIMJENA ZAKONA O PRUŽANJU USLUGA U TURIZMU – ŠTO JE NOVO ZA PRUŽATELJE I KORISNIKE USLUGA PUTOVANJA, PAKET ARANŽMANA I POVEZANIH PUTNIH ARANŽMANA?

  11.00-11.45 – Mr.sc. Hrvoje Pauković, direktor Hrvatskog ureda za osiguranje:

  NOVO PRAVNO UREĐENJE PAKET ARANŽMANA – OSIGURATELJNI ASPEKT

  11.45-12.15 – PAUZA ZA KAVU

  12.15-13.30 – DISKUSIJA, PITANJA I ODGOVORI…

   

  Predavači

   

  Prof.dr.sc. Jasenko Marin predaje kolegije iz prava osiguranja i transportnog prava na diplomskim i poslijediplomskim studijima Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Autor je udžbenika iz područja pomorskog prijevoza putnika na poslijediplomskom studiju i recenzent tri udžbenika iz transportnog prava i prava osiguranja. U uglednim međunarodnim i domaćim publikacijama objavio je  više desetaka  znanstvenih i stručnih radova transportno-osigurateljne tematike. Od 2014. do 2018. obavljao je dužnost pravobranitelja na području osiguranja pri Hrvatskom uredu za osiguranje. Bio je jedan od osnivača  i prvi predsjednik Hrvatske udruge za pravo osiguranja. Član je akademskog savjetodavnog odbora Instituta za europsko prometno pravo, kao i nadzornog odbora Hrvatskog društva za transportno pravo. Arbitar je Stalnog izbranog sudišta pri Hrvatskoj gospodarskoj komori za sporove s međunarodnim elementom kao i za sporove bez međunarodnog elementa. Arbitar je pri Centru za međunarodnu arbitražu sa sjedištem u Šangaju. Kao izlagač  sudjelovao je na brojnim međunarodnim i domaćim znanstvenim i stručnim  skupovima iz područja transportnog prava i prava transportnog osiguranja.

   

  Hrvoje Pauković je od 2007. godine direktor Hrvatskog ureda za osiguranje. Nakon što je diplomirao na Pravnom fakultetu u Rijeci, gdje je stekao i zvanje magistra pravnih znanosti na poslijediplomskom studiju „Pravo međunarodne trgovine, prometa i osiguranja” započeo je karijeru u odvjetništvu. Osigurateljnu karijeru započeo je 2001.godine u Croatia osiguranje d.d., gdje od 2004. godine obavlja poslove direktora Sektora za pravne, kadrovske i opće poslove.Član je Izvršnog odbora Europskog udruženja osiguratelja i reosiguratelja (Insurance Europe), potpredsjednik savjeta ureda u razdoblju 2014.-2017. godine (Council of Bureaux) i član Upravnog odbora Europskog instituta za prometno pravo (IETL).  Član je Izvršnog odbora Hrvatske udruge poslodavaca, Udruge financijskog poslovanja te Radne skupine za provedbu i praćenje Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa (Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske). Predsjednik je Hrvatske udruge za pravo osiguranja, nacionalne podružnice AIDA International.

   

   

 

Leave a Reply

 

Your email address will not be published. Required fields are marked *