Održana radionica „Pravna odgovornost špeditera i pitanja osiguranja“

 • Hrvatsko društvo za transportno pravo organiziralo je drugu po redu edukativnu radionicu u ciklusu „Kopneni prijevoz“ pod naslovom „Pravna odgovornost špeditera i pitanja osiguranja.“

  Otvarajući širu temu odgovornosti prijevoznika za prijevoz robe cestom i željeznicom, ova je radionica bila posvećena uvijek aktualnoj, važnoj i vrlo kompleksnoj temi odgovornosti špeditera (otpremnika) iz ugovora o prijevozu.

  Radionicu su vodile prof. dr. sc. Nikoleta Radionov, redovita profesorica na Katedri za pomorsko i općeprometno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i predsjednica HDTP, te Margita Selan Voglar, direktorica osiguranja transporta Zavarovalnice „Triglav“ iz Slovenije.

  U dinamičnoj atmosferi i poticajnom okruženju stručnjaka iz industrije osiguranja, posrednika u osiguranju, špeditera, sudaca, odvjetnika i znanstvenika koji su sudjelovali u radu radionice, objašnjeni su uvjeti u kojima posluju moderni špediteri te analizirano pravo nekoliko pravnih sustava vezano uz odgovornost špeditera iz ugovora o špediciji, ali i ugovora o prijevozu.

  Izlaganje prof. Nikolete Radionov

  Prof. dr. sc. Radionov govorila je o novim poslovnim modelima špediterske i logističke djelatnosti, napose 4PL (fourth party logistics), te posebnostima ugovora o logistici u odnosu na klasične poslove špedicije te ulozi ove djelatnosti u modernom upravljanju lancem opskrbe. Osim toga, prof. Radionov objasnila je posljedice različitog pravnog uređenja ugovora o špediciji u različitim pravnim sustavima, te posljedicama nepostojanja jedinstvenog međunarodnog pravnog okvira za uređenje ove djelatnosti na odgovornost prijevoznika za štetu nastalu povredom ugovora o špediciji, ali ugovora o prijevozu kojega on ugovori. 

  Izlaganje Margite Selan Voglar

  Poznata stručnjakinja na području osiguranja transporta, Margita Selan Voglar iz Zavarovalnice „Triglav“ pobudila je velik interes polaznika svojim izlaganjem koje se fokusiralo na kompleksan problem osiguranja odgovornosti špeditera za štetu, popraćenom brojnim primjerima iz osigurateljne prakse, ali i usporedbom uvjeta osiguranja na tržištu. Selan Voglar je detaljno objasnila važne detalje vezane uz sklapanje ovog složenog ugovora o osiguranju profesionalne djelatnosti, s posebnim naglaskom na potrebu davanja pravovremenih i potpunih informacija vezanih uz poslovanje špeditera prije preuzimanja rizika od strane osiguratelja.

  Brojni zanimljivi detalji vezani uz moderne uvjete nastanka različitih vrsta šteta kao posljedica obavljanja špediterskih djelatnosti i izvršenja ugovora o prijevozu, skladištenju i dr. za izvršenje kojih špediter snosi odgovornost otvaraju brojna pitanja i  probleme za njegovog osiguratelja odgovornosti. Potaknuti provokativnim i pravno iznijansiranim primjerima, sudionici radionice zajedničkim su radom, raspravom i razmjenom znanja i iskustava saznali mnogo o ovoj vrlo kompleksnoj i uvijek aktualnoj pravnoj temi, ali i otvorili prostor za novu radionicu iz ciklusa koja će biti posvećena temi multimodalnog prijevoza, napose odgovornosti poduzetnika multimodalnog prijevoza.

  Rezultati ankete s radionice Pravna odgovornost špeditera i pitanja osiguranja

   

 

Leave a Reply

 

Your email address will not be published. Required fields are marked *