Projekti

Izdvojene aktivnosti HDTP-a:

KONFERENCIJE »INTRANSLAW Zagreb«

Dvogodišnje okupljanje stručnjaka iz svih resora i grana prometa iz zemlje i
inozemstva na teme iz transportnog prava.

U 2017.: 12-13. listopada, Intranslaw Zagreb 2017  – više informacija potražite ovdje

 

EDUKATIVNE RADIONICE

Poludnevne edukativne interaktivne radionice s vrhunskim predavačima iz
struke.

2017.: Ciklus radionica “Zračno pravo”

 

TRIBINE

Besplatne tribine na aktualne teme iz transportnog prava.

2017.: Stupanje na snagu CMR-SDR protokola 1978. za Hrvatsku: Novi okvir odgovornosti cestovnog prijevoznika za robu