Legvart: Utjecaj ilegalnih migracija na cestovni promet

  • Sažetak izlaganja

    Autor će se u izlaganju kratko osvrnuti na trenutno stanje u cestovnom prijevozu, te kroz pet ključnih izazova izložiti problematiku cestovnih prijevoznika, a koja je izravno povezana s ilegalnim migrantima. Nastavno će se osvrnuti na probleme s kojima se susreću cestovni prijevoznici, te štete koje su direktno povezane s ilegalnim migrantima (kroz nekoliko primjera). Na kraju izlaganja autor će se osvrnuti na moguće preporuke/poboljšanja za cestovne prijevoznike (i druge), kako bi potencijalno umanjili negativne utjecaje ilegalnih migranata.