Karolina Vodanović

  • Kratki životopis

    Karolina Vodanović rođena je u Požegi gdje je završila srednju školu, Opću gimnaziju. 2004. godine diplomirala je na Fakultetu prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu i stekla stručni naziv dipl. inž. zračnog prometa. Počela je raditi 2003. godine u Croatia Airlinesu na poslovima zaštite i olakšica u  zračnom prometu, a od 2014. godine je menadžer za poslove zaštite zračnog prometa, olakšica i sprječavanja prijevara.