Događanja

 •  

  Uređenje prava putnika u cestovnom prijevozu

  Hrvatsko društvo za transportno pravo u suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom, a uz podršku Hrvatskog ureda za osiguranje i uz sponzorstvo Croatia osiguranja održalo je 21. veljače 2018. godine radionicu pod nazivom Novo uređenje prava putnika u cestovnom prijevozu u Europskoj uniji i odgovornost prijevoznika. Za radionicom je iskazan veliki interes stupanjem na snagu Uredbe 181/2011 Europskog parlamenta i vijeća u Republ

  Continue reading 

   

   

  Radionica – Ciklus “Zračno pravo”: Ugovor o prijevozu putnika i prtljage u zračnom prometu”

  Pridružite nam se na posljednjoj radionici u ciklusu "Zračno pravo" i doznajte sve o odgovornosti zračnog prijevoznika za putnike i prtljagu: - Regulatorni okvir: sustav međunarodnih ugovora i njihov razvoj, odnos između međunarodnih, EU i nacionalnih propisa - Povrede ugovora o prijevozu: vrste šteta (smrt i tjelesna povreda putnika, gubitak i oštećenje predane prtljage, pitanje ručne prtljage) - Osiguranje rizika (obvezno osiguranje vs. dobrovoljno osiguranje) - Kumulacija prava koja proizlaze iz Uredbe 261/2004 i drugih domaćih/međunarodnih propisa o odgovornosti prijevoznika - Primj

  Continue reading 

   

   

  UGOVOR O PRIJEVOZU ROBE CESTOM I ŽELJEZNICOM (ciklus “PRAVO KOPNENOG PRIJEVOZA”, 1. radionica)

  Ciklus radionica HDTP o kopnenom prijevozu otvaramo radionicom koja će polaznicima pružiti informacije o propisima koji uređuju pitanje ugovora o domaćem i međunarodnom prijevozu robe cestom i željeznicom, kao i problemima koji iz toga proizlaze u domaćoj i međunarodnoj sudskoj praksi i rješenju istih. Na radionici ćemo obraditi osnovne karakteristike ugovora o prijevozu i moderne promjene u tom području, bitne elemente ugovora, stranke ugovora, i njegovo sklapanje. Objasnit ćemo također ulogu teretnog lista i pitanja povezana s prijevoznom dokumentacijom, a sve to na temelju primjera iz praks

  Continue reading 

   

   

  ODGOVORNOST CESTOVNOG I ŽELJEZNIČKOG PRIJEVOZNIKA ZA ŠTETE NA ROBI (ciklus “PRAVO KOPNENOG PRIJEVOZA”, 2. radionica)

  Druga radionica u ciklusu uvest će polaznika u složene probleme ugovorne odgovornosti prijevoznika za štetu temeljem ugovora o prijevozu robe cestom i željeznicom. Tko odgovara naručitelju prijevoza za štetu na robi: prijevoznik, špediter, osiguratelj robe ili osiguratelj profesionalne odgovornosti prijevoznika? Odgovara li prijevoznik za štetu ako je roba osigurana u prijevozu? Ovisi li postojanje odgovornosti za štetu o postojanju krivnje na strani prijevoznika ili ne? Može li se prijevoznik osloboditi odgovornosti i ako da, u kojim slučajevima? Što je konkretno potrebno učiniti u sudskom sp

  Continue reading 

   

   

  NOVO UREĐENJE PRAVA PUTNIKA U CESTOVNOM PRIJEVOZU U EU I ODGOVORNOST PRIJEVOZNIKA (ciklus “PRAVO KOPNENOG PRIJEVOZA”, 3. radionica)

  Radionica je posvećena aktualnom pitanju uređenja odgovornosti cestovnog prijevoznika za štete nastale putnicima u cestovnom prijevozu s posebnim naglaskom na osigurateljno pokriće te odgovornosti. Analizirat će se problematika odgovornosti cestovnog prijevoznika iz ugovora o prijevozu putnika i prtljage kao i s tim povezano pitanje definiranja prava i obveza osiguratelja te prijevoznikove odgovornosti. Pri tome će se analizirati svi relevantni izvori prava, kako oni na međunarodnoj razini (Konvencija o ugovoru o međunarodnome cestovnom prijevozu putnika i prtljage – CVR), tako i izvori 

  Continue reading 

   

   

  BESPILOTNI ZRAKOPLOVI (4. radionica)

  Kako bismo Vas pobliže upoznali sa zakonodavnim promjenama koje uskoro dolaze u ovom novom, dinamičnom području zračnog prometa, u okviru radionice bavit ćemo se prvenstveno zakonodavstvom koje uređuje materiju bespilotnih zrakoplova (dronova), i to : međunarodnim standardima, prijedlogom Uredbe Europske Unije i nacionalnim propisima koji uređuju sigurno izvođenje operacija bespilotnim zrakoplovima i prijavljivanje događaja u cilju podizanja sigurnosti. Upoznat ćemo se sa postupkom procjene sigurnosti rizika i raznim kampanjama podizanja svijesti. Osim sigurnosnih propisa, posvetit ćemo se pit

  Continue reading 

   

   

  JUST CULTURE (KULTURA PRAVIČNOSTI – 5. radionica)

  U zračnom prometu just culture (kultura pravičnosti)  podrazumijeva poticanje svih sudionika u zračnom prijevozu, a posebice onih „na terenu" (pilota, kontrolora, mehaničara i drugog aerodromskog osoblja) da nadležnom tijelu prijavljuju događaje koji su mogli ili jesu ugrozili sigurnost zračnog prometa. Radi što većeg ostvarenja kulture pravičnosti tim se „izvjestiteljima" jamči da neće biti kažnjavani ukoliko je propust bio u skladu sa njihovim iskustvom i osposobljenošću, uz iznimku „krajnje nepažnje, voljne povrede i destruktivnih postupaka" koji se neće tolerirati. Budući da se razli

  Continue reading 

   

   

  UTJECAJ NOVE DIREKTIVE EU O PAKET ARANŽMANIMA NA PODUZETNIKE UKLJUČENE U PRUŽANJE USLUGA PRIJEVOZA I TRANSPORTNOG OSIGURANJA (6. radionica)

  Radionica je posvećena novoj Direktivi (EU) 2015/2302 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o putovanjima u paket aranžmanima i povezanim putnim aranžmanima, koja mora biti transponirana u nacionalna zakonodavstva država članica EU do 1. siječnja 2018 te će se primjenjivat od 1. srpnja 2018. Implementacija navedene direktive u Republici Hrvatskoj provest će se donošenjem novog Zakona o pružanju usluga u turizmu, čiji prijedlog se trenutno nalazi u zakonodavnom postupku. S obzirom da ova Direktiva u nekim aspektima bitno mijenja i proširuje pojam paket aranžmana te unosi značajn

  Continue reading