Doc. dr. sc. Iva Savić

  • Kratki životopis

    Doc. dr. sc. Iva Savić docentica je na Pravnom fakultetu u Zagrebu (Katedra za pomorsko i općeprometno pravo), na kojem je diplomirala 2006. i doktorirala 2014. godine na temu ugovora o zračnom prometu između Europske unije i trećih država i njihovog utjecaja na međunarodno zračno pravo. Svoje znanje iz zračnog prava usavršavala je u više navrata u SAD-u, te je na matičnom fakultetu uvela izborni predmet Međunarodno zračno pravo, za domaće i strane studente. Jedna je od osnivačica i glavna tajnica Hrvatskog društva za transportno pravo, te članica nekoliko stručnih i znanstvenih udruga u zemlji i inozemstvu.

    Doc. Savić je objavila knjigu iz europskog prometnog prava u koautorstvu i nekolicinu znanstvenih i stručnih radova u području zračnog prava, pomorskog prava o pomorskog osiguranja, i europskog prometnog prava u domaćim i stranim publikacijama.