UGOVOR O PRIJEVOZU ROBE CESTOM I ŽELJEZNICOM (ciklus “PRAVO KOPNENOG PRIJEVOZA”, 1. radionica)

 

Željeznički promet

 

Ciklus radionica HDTP o kopnenom prijevozu otvaramo radionicom koja će polaznicima pružiti informacije o propisima koji uređuju pitanje ugovora o domaćem i međunarodnom prijevozu robe cestom i željeznicom, kao i problemima koji iz toga proizlaze u domaćoj i međunarodnoj sudskoj praksi i rješenju istih. Na radionici ćemo obraditi osnovne karakteristike ugovora o prijevozu i moderne promjene u tom području, bitne elemente ugovora, stranke ugovora, i njegovo sklapanje. Objasnit ćemo također ulogu teretnog lista i pitanja povezana s prijevoznom dokumentacijom, a sve to na temelju primjera iz prakse. Ovom radionicom na taj način „mapiramo“ područje i stvaramo temelj za obradu specifičnih pitanja kojima će se baviti iduće radionice iz ciklusa kopnenog prijevoza.
Radionica je namijenjena cestovnim i željezničkim prijevoznicima robe, osigurateljima profesionalne odgovornosti prijevoznika i karga, sucima, odvjetnicima, špediterima i svima koji se u svom radu susreću s ugovorima o prijevozu robe kopnom.

 

Leave a Reply

 

Your email address will not be published. Required fields are marked *