ODGOVORNOST CESTOVNOG I ŽELJEZNIČKOG PRIJEVOZNIKA ZA ŠTETE NA ROBI (ciklus “PRAVO KOPNENOG PRIJEVOZA”, 2. radionica)

 

Cestovni promet

 

Druga radionica u ciklusu uvest će polaznika u složene probleme ugovorne odgovornosti prijevoznika za štetu temeljem ugovora o prijevozu robe cestom i željeznicom. Tko odgovara naručitelju prijevoza za štetu na robi: prijevoznik, špediter, osiguratelj robe ili osiguratelj profesionalne odgovornosti prijevoznika? Odgovara li prijevoznik za štetu ako je roba osigurana u prijevozu? Ovisi li postojanje odgovornosti za štetu o postojanju krivnje na strani prijevoznika ili ne? Može li se prijevoznik osloboditi odgovornosti i ako da, u kojim slučajevima? Što je konkretno potrebno učiniti u sudskom sporu kako bi se osigurali dokazi potrebni za oslobođenje od odgovornosti? Koja je razlika u odgovornosti prijevoznika za štetu u domaćem prijevozu, od one u međunarodnom? Na ova i brojna druga pitanja odgovoriti ćemo na ovoj radionici koja će biti bogato potkrijepljena domaćim i stranim primjerima iz prakse.
Radionica je namijenjena cestovnim i željezničkim prijevoznicima robe, osigurateljima profesionalne odgovornosti prijevoznika i karga, sucima, odvjetnicima, špediterima i svima koje zanima problematika ugovorne odgovornosti kopnenog prijevoznika.

 

Leave a Reply

 

Your email address will not be published. Required fields are marked *