NOVO UREĐENJE PRAVA PUTNIKA U CESTOVNOM PRIJEVOZU U EU I ODGOVORNOST PRIJEVOZNIKA (ciklus “PRAVO KOPNENOG PRIJEVOZA”, 3. radionica)

 

Željeznički promet

 

Radionica je posvećena aktualnom pitanju uređenja odgovornosti cestovnog prijevoznika za štete nastale putnicima u cestovnom prijevozu s posebnim naglaskom na osigurateljno pokriće te odgovornosti. Analizirat će se problematika odgovornosti cestovnog prijevoznika iz ugovora o prijevozu putnika i prtljage kao i s tim povezano pitanje definiranja prava i obveza osiguratelja te prijevoznikove odgovornosti. Pri tome će se analizirati svi relevantni izvori prava, kako oni na međunarodnoj razini (Konvencija o ugovoru o međunarodnome cestovnom prijevozu putnika i prtljage – CVR), tako i izvori  prava EU (Uredba  181/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. godine o pravima putnika u prijevozu autobusima) te hrvatska nacionalna regulativa (Zakon o obveznim odnosima, Zakon o obveznim osiguranjima u prometu i dr.),  uključujući i relevantnu sudsku praksu.
U tom kontekstu će se definirati bitna obilježja rizika obavljanja djelatnosti cestovnog putničkog prijevoza; utvrditi u kojoj mjeri trenutno pokriće koje hrvatski osiguratelji uobičajeno pružaju cestovnim putničkim prijevoznicima doista pokriva različite vrste odštetne odgovornosti tih prijevoznika i odgovoriti na pitanje ima li potrebe i mogućnosti za mijenjanje aktualnih uvjeta osiguranja te odgovornosti, odnosno za kreiranje i stavljanje na tržište nove/proširene osigurateljne usluge na tom području.
Radionica je namijenjena cestovnim prijevoznicima, osigurateljima profesionalne odgovornosti prijevoznika, sucima, odvjetnicima, i svima koji se u svom radu susreću s ugovorima o prijevozu putnika cestom.

 

Leave a Reply

 

Your email address will not be published. Required fields are marked *