JUST CULTURE (KULTURA PRAVIČNOSTI – 5. radionica)

 

Radionica – Ciklus “Zračno pravo”: Radionica – Ciklus “Zračno pravo”: Ugovor o prijevozu putnika i prtljage u zračnom prometu”

 

U zračnom prometu just culture (kultura pravičnosti)  podrazumijeva poticanje svih sudionika u zračnom prijevozu, a posebice onih „na terenu” (pilota, kontrolora, mehaničara i drugog aerodromskog osoblja) da nadležnom tijelu prijavljuju događaje koji su mogli ili jesu ugrozili sigurnost zračnog prometa. Radi što većeg ostvarenja kulture pravičnosti tim se „izvjestiteljima” jamči da neće biti kažnjavani ukoliko je propust bio u skladu sa njihovim iskustvom i osposobljenošću, uz iznimku „krajnje nepažnje, voljne povrede i destruktivnih postupaka” koji se neće tolerirati.
Budući da se različiti sudionici zrakoplovne industrije i kreatori propisa u praksi razilaze u svojim poimanjima ovog pojma, što se odražava i na primjenu  koncepta u praksi, na radionici ćemo raščlaniti i jasno artikulirati značenje i primjenu ovog instituta u kontekstu nacionalnog i EU zakonodavstva, koristeći se raznim primjerima iz europske prakse.
Radionica je namijenjena zračnim prijevoznicima, zračnim lukama, kontroli zračne plovidbe, osigurateljima, ali i predstavnicima drugih grana prijevoza te pravnicima koji se bave radnim i kaznenim pravom.

 

Leave a Reply

 

Your email address will not be published. Required fields are marked *