UTJECAJ NOVE DIREKTIVE EU O PAKET ARANŽMANIMA NA PODUZETNIKE UKLJUČENE U PRUŽANJE USLUGA PRIJEVOZA I TRANSPORTNOG OSIGURANJA (6. radionica)

 

Cestovni promet

 

Radionica je posvećena novoj Direktivi (EU) 2015/2302 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o putovanjima u paket aranžmanima i povezanim putnim aranžmanima, koja mora biti transponirana u nacionalna zakonodavstva država članica EU do 1. siječnja 2018 te će se primjenjivat od 1. srpnja 2018. Implementacija navedene direktive u Republici Hrvatskoj provest će se donošenjem novog Zakona o pružanju usluga u turizmu, čiji prijedlog se trenutno nalazi u zakonodavnom postupku.
S obzirom da ova Direktiva u nekim aspektima bitno mijenja i proširuje pojam paket aranžmana te unosi značajne novine u pogledu prava i obaveza turističkih agencija ali i prijevoznika i osiguratelja, u okviru radionice naglasit će se novine koje ta Direktiva donosi, a koje su sadržane u Prijedlogu Zakona o pružanju usluga u turizmu. Na radionici ćemo također objasniti kako te novine utječu na prava i obveze dionika koji djeluju na transportno-osigurateljnom tržištu, te ćemo analizirati primjere implementacije Direktive u drugim državama članicama EU i osvrnuti se na moguće izazove do kojih može doći u njezinoj praktičnoj primjeni.
Radionica je namijenjena prijevoznicima u svim granama prometa, turističkim agencijama i osigurateljima.

 

Leave a Reply

 

Your email address will not be published. Required fields are marked *